• Εξέταση ασθενούς

  • Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση

  • Ενδοστοματικές ακτινογραφίες

  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών