ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

 

  • ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

 α.Στεφάνες (θήκες) επί εμφυτευμάτων


β.Γέφυρες επί εμφυτευμάτων


γ.Επένθετες οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων


δ.Ολικές στοματικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων