• Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζου δοντιού

  • Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου δοντιού

  • Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας