ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

  • Καθαρισμός δοντιών

  • Φθορίωση

  • Κάλυψη οπών και σχισμών (Sealants) για την προστασία των δοντιών απ’ την τερηδόνα

  • Εμφράξεις δοντιών

  • Πολφοτομή

  • Ενδοδοντική θεραπεία

  • Εξαγωγή νεογιλών δοντιών